வியாபாரம் தொடர்பான மனநிலையும் இஸ்லாத்தின் வழிகாட்டலும் | Juabil.

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வியாபாரம் தொடர்பான மனநிலையும் இஸ்லாத்தின் வழிகாட்டலும்,
உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 03-05-2018 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Comments are closed.

More News