பர்ளு தொழுகைக்கு பிறகு கையேந்தி துஆ கேட்டகலாமா?┇QA-01┇DhulQadah1438┇Oman.

இந்தியன் இஸ்லாஹி சென்டர் தமிழ்பிரிவு- மஸ்கட்

பெண்களுக்கான கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

நாள்: 19-08-2017 சனிக்கிழமை இரவு 8 மணி முதல் 10:30 மணி வரை

கேள்வி-01: பர்ளு தொழுகைக்கு பிறகு கையேந்தி துஆ கேட்டகலாமா?

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: Indian Islahi Center (Tamil Wing) Muscat
அல்-ஹமரியா அல்-மாஹா பெட்ரோல் பம்ப் அருகில்

மேலதிக தொடர்புக்கு: 00968 9760809

Comments are closed.

More News