கட்டுரைகள்

 • கல்லூரிக் கால தஃவா முயற்சிகளிலிருந்து.1

  Post by mujahidsrilanki Tuesday,26 Oct 2010

  ஒரு வரைப் புனிதப்படுத்தும் நோக்கில் ஒருவரின் கப்ரு மீது பள்ளிவாயல் எழுப் ...

 • சூனிய உலகம் ஒரு பார்வை

  Post by mujahidsrilanki Tuesday,26 Oct 2010

  சூனிய உலகம் ஒரு பார்வை. இந்தக் கட்டுரை ‘சூனியம், கண்ணேறு, ஜின் பிடித்தல்” எ ...

 • நபிவழியில் நம் ஹஜ்.8

  Post by mujahidsrilanki Monday,25 Oct 2010

  ஹாஜிகளால் நடைபெறும் சில முக்கியமான தவறுகள் ஹஜ் செய்பவர்களும், உம்ரா செய் ...

 • நபிவழியில் நம் ஹஜ்.7

  Post by mujahidsrilanki Monday,25 Oct 2010

  பின்னர் மக்கா சென்று மக்காவைவிட்டு வெளிப்பட்டு செல்வதற்கு முன் கடைசி தவா ...

 • நபிவழியில் நம் ஹஜ்.6

  Post by mujahidsrilanki Monday,25 Oct 2010

  4. பதினோராம் நாள் மினாவில் தங்கும் 11, 12, 13 ஆகிய நாற்கள் சாப்பிட்டு, குடித்து, அ ...

 • நபிவிழியில நம் ஹஜ். 5

  Post by mujahidsrilanki Sunday,24 Oct 2010

  3. பத்தாம் நாள் 1. மஷ்அருல் ஹராம் நன்றாக வெளிக்கும் வரை அந்நிலையிலே இருந்துவ ...

 • நபிவழியில் நம் ஹஜ் . 4

  Post by mujahidsrilanki Sunday,24 Oct 2010

  2.ஒன்பதாம் நாள் (அரபாவுடைய நாள்) :- 1.சுபஹ்த் தொழுகையைத் தொழுது விட்டு அதிகாலை ...

 • நபிவழியில் நம் ஹஜ் .3

  Post by mujahidsrilanki Wednesday,20 Oct 2010

  1.துல் ஹஜ் எட்டாம் நாள் :- 1.தமத்து முறையில் நிய்யத் செய்த ஹாஜிகள் தாம்; தங்கி ...

 • நபிவழியில் நம் ஹஜ்.2

  Post by mujahidsrilanki Monday,18 Oct 2010

  உம்ரா செய்யும் முறை :- 1-உம்ரா செய்யும் ஒருவர் தனது நகங்களை வெட்டி, மர்மஸ்தா ...

 • நபிவழியில் நம் ஹஜ்.1

  Post by mujahidsrilanki Saturday,16 Oct 2010

  பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்றும் நாட்கள் நம்மை நெர ...

புதிய பதிவுகள்