வணக்கவழிபாடுகள்

 • தொழுகையின் பின் ஆயதுல் குர்ஸி

  Post by mujahidsrilanki Thursday,27 May 2010

  عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموتأخ ...

 • சொந்த ஊரில் ஜம்உ செய்தல்.

  Post by Site Manager Thursday,27 May 2010

  இஸ்லாம் வழங்கிய சலுகைகளில் ஒன்றுதான் ஜம்உ(சேர்த்துத் தொழல்) கஸ்று(சுருக் ...

 • அரபா நோன்பு

  Post by Site Manager Thursday,27 May 2010

  “அரபாவில் ஹாஜிகள் ஒன்று கூடும் தினத்தன்றுதான் அரபா நோன்பு என்று எந்தவொ ...

புதிய பதிவுகள்