வணக்கவழிபாடுகள்

  • சொந்த ஊரில் ஜம்உ செய்தல்.

    Post by Thursday,27 May 2010

    இஸ்லாம் வழங்கிய சலுகைகளில் ஒன்றுதான் ஜம்உ(சேர்த்துத் தொழல்) கஸ்று(சுருக் ...

  • அரபா நோன்பு

    Post by Thursday,27 May 2010

    “அரபாவில் ஹாஜிகள் ஒன்று கூடும் தினத்தன்றுதான் அரபா நோன்பு என்று எந்தவொ ...

புதிய பதிவுகள்