கேள்வி இல: 0019┇தஃவா மையங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பணத்தை நன்கொடை வழங்கலாமா?

கேள்வி இல: 0019
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

More News