கேள்வி இல: 0023┇துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் 9 நாட்களும் நோன்பு நோற்க முடியுமா?

கேள்வி இல: 0023
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்

Comments are closed.

More News