ஏகத்துவம் எதிர்நோக்கும் நவீன சவால்களும் தீர்வுகளும் | Bahrain.

எழுச்சி மாநாடு
5 ஜனவரி 2018
பஹ்ரைன்

ஏகத்துவம் எதிர்நோக்கும் நவீன சவால்களும் தீர்வுகளும்
உரை : ஷெய்க். முஜாஹித் இப்னு ரஸின் அவர்கள்

பாருங்கள் ! நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள்
படைப்பு
தமிழ் தாஃவா
பஹ்ரைன்
36430747

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey