ஈமானுக்கும், ஷைத்தானுக்கும் இடையிலான போராட்டம் | Al-Khobar.

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா) வழங்கும்
வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
இடம்: இஸ்லாமிய நிலைய அரங்கம் (முதல்மாடி)
நாள்: 04-05-2017
ஈமானுக்கும், ஷைத்தானுக்கும் இடையிலான போராட்டம்
வழங்குபவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்
ஒளிப்பதிவு: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey