“என் அழைப்புப் பணியில்..” சில அனுபவங்கள். | Jeddah.

அழைப்பாளர்களுக்கான இரண்டுநாள் பயிலரங்கம் – ஹிஜ்ரி 1439 (2017)

நாள் : 14-12-2017 & 15-12-2017

தலைப்பு: “என் அழைப்புப் பணியில்..” சில அனுபவங்கள்
வழங்குபவர்கள்: ஷைய்க் இப்ராஹீம் மதனீ, ஷைய்க் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் மற்றும் யூனுஸ் தப்ரீஸ்

இடம் : மஸ்ஜித் உம்மு உமர் வளாகம், ஸினாயிய்யா, ஜித்தா

ஏற்பாடு: ஸினாயிய்யா அழைப்பு மையம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey