உறவுகளை பகைத்திருந்தால் ஹஜ்ஜுக்கு செல்லும் போது அவர்களுடன் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது?┇Q&A┇DhulQadah1438┇JubailKSA.

ஹஜ் பற்றிய கேள்வி மற்றும் பதில் நிகழ்ச்சி ஜுபைல்.
4-8-2017 வெள்ளிக் கிழமை.
ஒளிப்பதிவு: சகோதரர் ஹனீபா.

Comments are closed.

More News