கேள்வி இல: 0028┇மாமி இத்தாவில் இருக்கும் போது மருமகன் பார்க்கலாமா?

Views:
7

கேள்வி இல: 0028
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Leave a Reply