இமாம் இப்னு ஹஸ்ம் (ரஹ்) அவர்களின் தர்பியா (அனுபவ) குறிப்புகள். | Khubar.

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா) வழங்கும்
சிறப்பு கல்வி வகுப்பு

இடம்: ஜாமிஆ புஹாரி பள்ளி வளாகம்
(சில்வர்டவர் பின்புறம் அல்-கோபர்)
நாள்: 31-01-2018 (புதன்கிழமை)

தலைப்பு: இமாம் இப்னு ஹஸ்ம் (ரஹ்) அவர்களின் தர்பியா (அனுபவ) குறிப்புகள்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey