இமாம் நவவி, இப்னு ஹஜர் (ரஹ்) ஆகிய இருவரும் அஷ்அரிய்யா கொள்கையை உடயவர்களா?┇QA0016┇1438.

கேள்வி இல: 0016
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey