இறை நினைவும் நெகிழ்ச்சியான உள்ளமும்┇DhulQadah1438┇JubailKSA.

ஜும்ஆ குத்பா
இறை நினைவும் நெகிழ்ச்சியான உள்ளமும்,
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 04-08-2017 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா.

Comments are closed.