இறை திருப்தியும் அதனை பாழாக்கும் தீய பண்புகளும் ┇Dammam ICC.

தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வழங்கும்
வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வளாகம்
தம்மாம் – சவூதி அரேபியா
நாள்: 09-03-2017 (வியாழக்கிழமை)

தலைப்பு: இறை திருப்தியும் அதனை பாழாக்கும் தீய பண்புகளும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

வீடியோ: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit EP.

Comments are closed.

More News