இஸ்லாமிய குடும்பமும் கல்வியின் சவால்களும் | Jeddah | 2017.

சன்மார்க்க பூங்கா நிகழ்ச்சி
நாள்: 20.01.2017 வெள்ளி மாலை

தலைப்பு: இஸ்லாமிய குடும்பமும் கல்வியின் சவால்களும்

வழங்குபவர்: அஷ்ஷைஹ்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்
(அழைப்பாளர், அல்-ராக்கா அழைப்பகம், அல்கோபர்)

இடம்: மஸ்ஜித் பின் யமானி (பழைய விமான நிலையம்), ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா
ஏற்பாடு: பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா.

Comments are closed.

More News