இஸ்லாத்தை முறிக்கும் 10 காரியங்கள் | Dammam.

தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வழங்கும்
வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வளாகம்
தம்மாம் – சவூதி அரேபியா
நாள்: 28-12-2017 (வியாழக்கிழமை)

தலைப்பு: இஸ்லாத்தை முறிக்கும் 10 காரியங்கள்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey