கேள்வி இல: 0034┇ இஸ்மாயில் ஸலபி மத்ஹபை ஆதரித்தாரா?

கேள்வி இல: 0034
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

More News