கணவன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய தவறினால் மார்க்க தீர்ப்பு என்ன?┇QA0012┇1438

கேள்வி இல: 0012
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

More News