கிரகண நேரத்தில் கர்ப்பினி பெண்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா?┇QA00013┇1438.

கேள்வி இல: 0013
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey