கொள்கை பிளவுகளுக்கும் அந்நிய சவால்களுக்கும் மத்தியில் முஸ்லிம் சமூகம்-1┇DhulQadah1438┇JubailKSA.

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
கொள்கை பிளவுகளுக்கும் அந்நிய சவால்களுக்கும் மத்தியில் முஸ்லிம் சமூகம்,பாகம்-1
உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 28-07-2017 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

2 Responses to “கொள்கை பிளவுகளுக்கும் அந்நிய சவால்களுக்கும் மத்தியில் முஸ்லிம் சமூகம்-1┇DhulQadah1438┇JubailKSA.”

  1. Ashik says:

    Asalamualaikum why I can’t be able to see some videos?

Derek MacKenzie Womens Jersey