மஸ்ஜித் அல் அக்ஸாவில் தற்போது நடப்பது என்ன?┇DhulQadah1438┇KhobarKSA.

அல் கோபார் தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி
உரை: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம்.
நாள்: 27-07-2017, வியாழக்கிழமை இரவு 8.30 முதல் 10.00 வரை
இடம்: அல் கோபார் தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் நூலக மாடி (யுனிவைடு சூப்பர் மார்கெட் அருகில்), சுபைகா, அல் கோபார், சவுதி அரேபியா.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey