முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் மத்தியில் அல்-குர்ஆன்┇Ramadan1438 ┇JubailKSA.

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – தமிழ் பிரிவு வழங்கும்
1438 ரமழான் இரவு நிகழ்ச்சி
(திருக்குர்ஆன் மாநாடு)

தஃவா நிலைய பள்ளிவளாகம்

மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்.

Comments are closed.

More News