நபி அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வரலாறு.

அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர வகுப்பு

உரை:- முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய நிலையம்

நாள்: 26-04-2018, வியாழக்கிழமை கிழமை இரவு 8.3௦ முதல் 9.3௦ வரை
இடம்: அல் கோபர் தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் நூலக மாடி (யுனிவைடு சூப்பர் மார்கெட் அருகில்), சுபைகா, அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey