0035┇நமது தொழுகை நபி வழிப்படி இல்லாதுவிட்டால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுமா?

கேள்வி இல: 0035
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

More News