ஸுனன் நஸாயீ, ஸுனன் இப்னு மாஜா பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகம் | தொடர்-3 | Khubar Tharbiyya.

சவூதி அரேபியா கிழக்கு மாகாணம் அல்கோபர் சிறப்பு தர்பியா (IV)வகுப்பு
(8-வார கால பாடத்திட்டம்)

நாள்: 12-01-2018 (ஜும்ஆ தொழுகையை தொடர்ந்து 4:30 வரை)
இடம்: அல்-பஷாயிர் பாடசாலை வளாகம் – அல்கோபர்

பாடம்-2: ஸுனன் நஸாயீ, ஸுனன் இப்னு மாஜா பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகம் | தொடர்-3
அப்துல் முஹ்சின் அல் அப்பாத் ஹபிஃழஹுல்லாஹ் அவர்கள் நூலிலிருந்து ஆறு (ஸிஹாஹ் ஸித்தஹ்) ஹதீத் கிரந்தங்கள் பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகம்]

வகுப்பாசிரியர்: அஷ்-ஷைக். முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்.

Comments are closed.

More News