கேள்வி இல: 0026┇பெண்கள் வெளியில் செல்லும் போது தலையில் பூ வைத்துக் கொண்டு செல்லலாமா?

கேள்வி இல: 0026
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்

Comments are closed.

More News