மஹ்ரமில்லா பெண்களின் குரல் சம்பந்தமான சட்டம் என்ன?┇QA┇DhulQadah1438┇Oman.

இந்தியன் இஸ்லாஹி சென்டர் தமிழ்பிரிவு- மஸ்கட்

பெண்களுக்கான கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

நாள்: 19-08-2017 சனிக்கிழமை இரவு 8 மணி முதல் 10:30 மணி வரை

கேள்வி-03: மஹ்ரமில்லா பெண்களின் குரல் சம்பந்தமான சட்டம் என்ன?

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: Indian Islahi Center (Tamil Wing) Muscat
அல்-ஹமரியா அல்-மாஹா பெட்ரோல் பம்ப் அருகில்

மேலதிக தொடர்புக்கு: 00968 97608092

Comments are closed.

More News