நபித்துவத்திற்கு முன் நபிகளாரின் வாழ்வினிலே… (சில வரலாற்று குறிப்புக்கள்)┇DhulQadah1438┇JubailKSA.

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் வழங்கும்
வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

இடம்: ஜாமிஆ மிஸ்காத் பின் அஸ்வத் (ரழி) வளாகம்
நாள்: 10-08-2017

தலைப்பு: நபித்துவத்திற்கு (40 வயதுக்கு) முன் நபிகளாரின் வாழ்வினிலே…
(சில வரலாற்று குறிப்புக்கள்)

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

ஒளிப்பதிவு: சகோ. ஸாதிக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit EP

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey