கேள்வி இல: 0020┇குர்ஆனுக்கு ஹதீஸ் முறன்பட்டால் அது மறுக்கப்பட வேண்டும் என்ற வாதம் ஏற்புடையதா?

கேள்வி இல: 0020
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

More News