0036┇குர்பானி கொடுப்பவர் முடி, நகங்களை களையக்கூடாதா?

கேள்வி இல: 0036
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

More News