ரோஹிங்யா முஸ்லிம்களின் நிலையும் முஸ்லிம் மீடியாக்களின் இரட்டை முகமும்┇ஜும்ஆ உரை 8-9-2017┇Puttalam.

ஜுமுஆ உரை நிகழ்த்தியவர்; அஷ்ஷெய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.
காலம்: 8-9-2017 வெள்ளிக்கிழமை.
இடம்: புத்தளம்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey