சமகால முஸ்லிம் உலகமும் ஷீஆ அதிகார பரவலாக்கல் சிந்தனையும்┇WeligamaSL┇1438H.

தலைப்பு : சமகால முஸ்லிம் உலகமும் ஷீஆ அதிகார பரவலாக்கல் சிந்தனையும்
உரை : மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
Shamakaala Muslim Ulakamum Shee-a Athikaara Paravalaakkal Shinthanaiyum – Moulavi Mujahidh Ibnu Raseen (07-07-2017)
JAAMI’UL IHSAN JUM’AA MASJID – WELIGAMA – SRI LANKA
جامع الإحسان – وليجاما – سريلانكا
Tamil Islamic Bayan weligama sri Lanka.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey