கேள்வி இல: 0030┇திருமண ஒப்பந்தத்தின் போது அல்லாஹூம்ம அல்லிப்… என்று வரும் துஆவை ஓத வேண்டுமா?

கேள்வி இல: 0030
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

More News