கேள்வி இல: 0024┇திருமணம் முடிக்க சக்தி இல்லாதவர் நோன்பு வைப்பதாயின் தொடர்ச்சியாகவா வைக்க வேண்டும்?

கேள்வி இல: 0024
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்

Comments are closed.

More News