கேள்வி இல: 0031┇திருமணத்திற்கு பிறகு பெண் ஆலிமா படிக்கலாமா?

கேள்வி இல: 0031
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்.

Comments are closed.

More News