தூய்மையான ஆன்மீகத்தின் தேவை┇DhulQadah1438┇JubailKSA.

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் NMD தமிழ் பிரிவு வழங்கும்
இஸ்லாம் ஒர் அறிமுகம்

இடம்: குலோப்-2 கேம்ப் -அபூ-ஹதிரியா, அல்-ஜுபைல்-2
நாள்: 12-08-2017 சனிக்கிழமை

தலைப்பு: தூய்மையான ஆன்மீகத்தின் தேவை

வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம்

வீடியோ: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey