உஸ்மானிய கிலாபத் ஓர் அறிமுகம்┇DhulHijjah1438┇Khobar.

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக வாரந்திர தொடர் வகுப்பு…

நாள் : 30/08/2017 புதன் கிழமை

நேரம் : இஷா தொழுகைக்கு பின் இரவு 8:30 முதல் 9:30 மணி வரை

வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ரக்காஹ் இஸ்லாமிய நிலையம்-KSA.

இடம் : மஸ்ஜித் புஹாரி (சில்வர் டவர் பின்புறம்) அல்-கோபர்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey