கேள்வி இல: 0022┇உழ்ஹிய்யா கொடுக்கும் பணத்தை வேறு தேவைகளுக்கு கொடுக்கலாமா?

Post by Raasim Sahwi 2 January 2018 Q & A, ஏனையவை, வீடியோக்கள்

Views:
4

கேள்வி இல: 0022
வட்ஸ்அப் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்.

Sheikh Mujahid Bin Razeen – ஷேய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்

Leave a Reply