வாழ்க்கையை வாழச்சொன்ன இஸ்லாம்┇ஜுமுஆ – தம்மாம்┇2017

06-10-2017 வெள்ளிக்கிழமை குளோப் மஸ்ஜிதில் இடம் பெற்ற ஜுமுஆ.
குத்பா நிகழ்த்தியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey