வணக்க வழிபாடுகள் கொள்கை (அகீதா) ரீதியான பார்வை | Al-Khobar.

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா) வழங்கும்
இறுதி மூச்சுவரை படைத்தவனை மாத்திரமே வணங்குவோம்
(என்ற தொனிப்பொருளில் இஸ்லாமிய மாநாடு)
இடம்: ஜாமிஆ புஹாரி பள்ளி வளாகம்
(சில்வர்டவர் பின்புறம் அல்-கோபர்)
நாள்: 19-05-2017 (வெள்ளிக்கிழமை)
தலைப்பு: இபாதத், வணக்க வழிபாடுகள் கொள்கை (அகீதா) ரீதியான பார்வை
ஒளிப்பதிவு: தென்காசி SA ஸித்திக்
படத்தொகுப்பு: Islamkalvi Media Unit

Comments are closed.

More News