தமத்துஃ ஹஜ் செய்பவர் எங்கு ஹஜ்ஜுக்கான நிய்யத்தை வைக்க வேண்டும்?┇Q&A┇DhulQadah1438┇JubailKSA.

ஹஜ் பற்றிய கேள்வி மற்றும் பதில் நிகழ்ச்சி ஜுபைல்.
4-8-2017 வெள்ளிக் கிழமை.
ஒளிப்பதிவு: சகோதரர் ஹனீபா.

Comments are closed.

Derek MacKenzie Womens Jersey